افتتاحیه جشنواره بین المللی رادیو 2 اردیبهشت از ساعت 9 -اا / 11:15-12:40 به مدت 240

رادیو ایران

افتتاحيه جشنواره بين المللي راديو

افتتاحیه جشنواره بین المللی رادیو

چهاردهمین جشنواره بین المللی صدا و ششمین اجلاس جهانی رادیو

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 2 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 9 -اا / 11:15-12:40

مدت برنامه:240

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
افتتاحیه جشنواره بین المللی رادیو