پایه های اقتدار 29 فروردین از ساعت 15:25 به مدت 15

رادیو ایران

پايه هاي اقتدار

پایه های اقتدار

ویژه روز ارتش جمهوری اسلامی ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 29 فروردین

ساعت پخش برنامه: 15:25

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
پایه های اقتدار