تابستان داغ 7 تیر از ساعت 18:30 به مدت 25

رادیو ایران

تابستان داغ

تابستان داغ

ماجرای ترورها در تابستان 1360

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 7 تیر

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تابستان داغ