صفر و یک جمعه ها از ساعت 22:05 به مدت 45

رادیو ایران

صفر و يك

صفر و یک

برنامه ای در حوزه فضای مجازی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:45

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صفر و یک