فصل نو جمعه از ساعت 20:25 به مدت 20

رادیو ایران

فصل نو

فصل نو

تحلیل موضوعات اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 20:25

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فصل نو