ابلاغ 13 دی از ساعت 14:50 به مدت 10 دقیقه

رادیو ایران

ابلاغ

ابلاغ

ابلاغ پیام امام (ره) به گورباچف

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 13 دی

ساعت پخش برنامه: 14:50

مدت برنامه:10 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ابلاغ