یک سند، یک نکته شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20:40 به مدت 10

رادیو ایران

يك سند، يك نكته

یک سند، یک نکته

بررسی اسناد لانه جاسوسی آمریکا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20:40

مدت برنامه:10

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
یک سند، یک نکته