روز قانون شنبه از ساعت 20:40 به مدت 10

رادیو ایران

روز قانون

روز قانون

روز مجلس و آیت الله سیدحسن مدرس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه

ساعت پخش برنامه: 20:40

مدت برنامه:10

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روز قانون