کرانه سبز، زیر پوتین های سیاه پنجشنبه از ساعت 15:25 به مدت 15

رادیو ایران

كرانه سبز، زير پوتين هاي سياه

کرانه سبز، زیر پوتین های سیاه

روز همبستگی جهانی با مردم فلسطین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:25

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
کرانه سبز، زیر پوتین های سیاه