صبح عید با شما ایام نوروز از ساعت 9:30 به مدت 90

رادیو ایران

صبح عيد با شما

صبح عید با شما

ویژه برنامه صبح جمعه با شما در ایام نوروز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام نوروز

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:90

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
صبح عید با شما