خیمه گاه خورشید ایام محرم از ساعت 23:05 به مدت 54

رادیو ایران

خيمه گاه خورشيد

خیمه گاه خورشید

تعزیه خوانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: ایام محرم

ساعت پخش برنامه: 23:05

مدت برنامه:54

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
خیمه گاه خورشید