رویای نافرجام 6 تیر از ساعت 16 به مدت 30

رادیو ایران

روياي نافرجام

رویای نافرجام

ماجرای ترورها علیه مسئولین نظام در اوایل انقلاب

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 6 تیر

ساعت پخش برنامه: 16

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
رویای نافرجام