فتح نامه خرمشهر سوم خرداد از ساعت 10 به مدت 60

رادیو ایران

فتح نامه خرمشهر

فتح نامه خرمشهر

سالروز آزادسازی خرمشهر در سوم خرداد

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سوم خرداد

ساعت پخش برنامه: 10

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
فتح نامه خرمشهر