قرار آسمانی رمضان از ساعت 19:30 به مدت 85

رادیو ایران

قرار آسماني

قرار آسمانی

برنامه افطار ماه مبارک رمضان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: رمضان

ساعت پخش برنامه: 19:30

مدت برنامه:85

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قرار آسمانی