ایران ساز جمعه از ساعت 13 به مدت 30 دقیقه

رادیو ایران

ايران ساز

ایران ساز

تصویری از ظرفیت ها و توانمندهای کشور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 13

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
ایران ساز