پارسی گویان جمعه از ساعت 23:05 به مدت 50

رادیو ایران

پارسي گويان

پارسی گویان

تقویت وحدت بین فارسی زبانان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 23:05

مدت برنامه:50

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
پارسی گویان