صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 9 به مدت 135

صبح جمعه با شما

جمعه های سرشار از شادی و نشاط در برنامه قدیمی صبح جمعه با شما

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9

مدت برنامه:135

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما