صبح جمعه با شما جمعه از ساعت 9:30 به مدت 145

صبح جمعه با شما

جمعه های سرشار از شادی و نشاط در برنامه قدیمی صبح جمعه با شما

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 9:30

مدت برنامه:145

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

عوامل برنامه

دسترسی سریع
صبح جمعه با شما