نود درجه شنبه تا چهارشنبه از ساعت 18:30 به مدت 10

رادیو ایران

نود درجه

نود درجه

بررسی مسائل سیاسی اجتماعی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 18:30

مدت برنامه:10

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نود درجه