شکوه بصیرت 9 دی از ساعت 9 به مدت 90 دقیقه

رادیو ایران

شكوه بصيرت

شکوه بصیرت

ویژه برنامه یوم الله 9 دی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 9 دی

ساعت پخش برنامه: 9

مدت برنامه:90 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شکوه بصیرت