با کاروان عشق سه شنبه از ساعت 19:05 به مدت 20

رادیو ایران

با كاروان عشق

با کاروان عشق

همراه با عزاداران اربعین

اطلاعات برنامه

روز های پخش: سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
با کاروان عشق