عصر پنجشنبه پنجشنبه از ساعت 18 به مدت 50

رادیو ایران

عصر پنجشنبه

عصر پنجشنبه

برنامه ای جدید از رادیو ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 18

مدت برنامه:50

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عصر پنجشنبه