روز بیداری جمعه از ساعت 10 به مدت 120

رادیو ایران

روز بيداري

روز بیداری

ویژه برنامه روز جهانی قدس

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 10

مدت برنامه:120

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روز بیداری