جشن سلام 15 اردیبهشت از ساعت 19 به مدت 120

رادیو ایران

جشن سلام

جشن سلام

ورود به ماه بندگی و عبادت

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 15 اردیبهشت

ساعت پخش برنامه: 19

مدت برنامه:120

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
جشن سلام