گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران یكشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه از ساعت 22:45 به مدت 45 دقیقه

رادیو ایران

گفت و گوی ویژه خبری- رادیو ایران

گفت و گوی ویژه خبری-رادیو ایران

پخش همزمان گفت و گوی ویژه خبری شبکه دو از رادیو ایران

پوشش به لحظه اخبار انتخابات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یکشنبه/دوشنبه/چهارشنبه/پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 22:45

مدت برنامه:45 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
گفت و گوی ویژه خبری- رادیو ایران