آیه بهار 28 اسفند تا 15 فروردین از ساعت 6:35 به مدت 20

رادیو ایران

آيه بهار

آیه بهار

پرداختن به نشانه های پروردگار

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 28 اسفند تا 15 فروردین

ساعت پخش برنامه: 6:35

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
آیه بهار