تالار آیینه یكشنبه/سه شنبه از ساعت 22:05 به مدت 15

رادیو ایران

تالار آينه

تالار آیینه

فرهنگ کتاب و کتابخوانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: یکشنبه/سه شنبه

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:15

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
تالار آینه