چارخونه پنجشنبه از ساعت 19 الی 19:45 به مدت 45

رادیو ایران

چارخونه

چارخونه

برنامه ای شاد و طنز

برنامه ای شاد و طنز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 19 الی 19:45

مدت برنامه:45

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
چارخونه