بهتر است بدانیم پنجشنبه از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

بهتر است بدانيم

بهتر است بدانیم

اطلاع رسانی درباره موضوعات مختلف

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
بهتر است بدانیم