صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

پنجشنبه و جمعه از ساعت پنجشنبه 11:55/ جمعه 12:05 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: پنجشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: پنجشنبه 11:55/ جمعه 12:05

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

شناخت مردم نسبت به ساعات پخش و موضوعات برنامه ها

فرصت دوباره شنیدن

همکاران ما