ایران را بشنویم پنجشنبه و جمعه از ساعت پنجشنبه 11:55/ جمعه 12:05 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

ايران را بشنويم

ایران را بشنویم

شناخت مردم نسبت به ساعات پخش و موضوعات برنامه ها

فرصت دوباره شنیدن

اطلاعات برنامه

روز های پخش: پنجشنبه و جمعه

ساعت پخش برنامه: پنجشنبه 11:55/ جمعه 12:05

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
ایران را بشنویم