نیشدارو شنبه تا پنجشنبه از ساعت 21:45 الی 22 به مدت 15 دقیقه

رادیو ایران

نيشدارو

نیشدارو

پرداخت به موضوعات مختلف در قالب طنز

با حضور طنزپردازان برجسته کشور

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:45 الی 22

مدت برنامه:15 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نیشدارو