صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه تا پنجشنبه از ساعت 21:45 الی 22 به مدت 15 دقیقه

زمان پخش: شنبه تا پنجشنبه

ساعت پخش برنامه: 21:45 الی 22

مدت برنامه: 15 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک:

پرداخت به موضوعات مختلف در قالب طنز

با حضور طنزپردازان برجسته کشور

همکاران ما