عشق است و آتش و خون شنبه تا جمعه از ساعت 19:05 به مدت 65

رادیو ایران

عشق است و آتش و خون

عشق است و آتش و خون

بیان مصادیقی از نهضت عاشورا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا جمعه

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:65

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
عشق است و آتش و خون