زمزمه عرفات 20 مرداد از ساعت 14:30 به مدت 150

رادیو ایران

زمزمه عرفات

زمزمه عرفات

پخش دعای عرفه

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 20 مرداد

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه:150

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
زمزمه عرفات