قنوت شکر 15 خرداد از ساعت 6:35 به مدت 120

رادیو ایران

قنوت شكر

قنوت شکر

ویژه عید فطر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 15 خرداد

ساعت پخش برنامه: 6:35

مدت برنامه:120

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قنوت شکر