قرار بی قراران هر روز از ساعت 2:30 الی 4 به مدت 1:30

رادیو ایران

قرار بی قراران

قرار بی قراران

مهمانی خدا

همه دعوتیم به مهمانی حدا در ماه مبارک رمضان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 2:30 الی 4

مدت برنامه:1:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قرار بی قراران