قدر قرآن هر روز از ساعت 4:30 الی 5:30 به مدت یك ساعت

رادیو ایران

قدر قرآن

قدر قرآن

ماه نزول قرآن

ماه نزول قرآن

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 4:30 الی 5:30

مدت برنامه:یک ساعت

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قدر قرآن