روز انتخاب جمعه از ساعت 8:30 به مدت تا پایان رای گیری

رادیو ایران

روز انتخاب

روز انتخاب

لحظه به لحظه با انتخابات

لحظه به لحظه با انتخابات

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 8:30

مدت برنامه:تا پایان رای گیری

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
روز انتخاب