به وقت همیشه شنبه ها از ساعت 11:15 تا 11:35 به مدت 20 دقیقه

رادیو ایران

به وقت همیشه

به وقت همیشه

مستندی از زندگی شهیدان بر اساس نوشته های موجود

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 11:15 تا 11:35

مدت برنامه:20 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 / 2205009

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
به وقت همیشه