یک دو صدا شنبه تا چهارشنبه از ساعت 20 به مدت 30 دقیقه

یک دو صدا

کمک به شناخت مخاطب از فضای تولید در رادیو

تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ کار و تلاش
تقویت روحیه شادابی، امید و نشاط


عوامل برنامه :
تهیه کننده : مهدی ساعی
گوینده : نسیم رفیعی
نویسنده : مریم توفیقی
هماهنگی : سیما بلوری
دستیار تهیه : محمدحسین خسروجردی
داوران : بهرام ابراهیمی- فاطمه آل عباس- بهروز تشکر

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 20

مدت برنامه:30 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
یک دو صدا