8 آبان از ساعت 16:30 به مدت 20

رادیو ایران

نوبت نوا

نوبت نوا

طنین کربلا

اطلاعات برنامه

روز های پخش: 8 آبان

ساعت پخش برنامه: 16:30

مدت برنامه:20

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
نوبت نوا