شور و نور هر روز از ساعت 20:55 به مدت 5

رادیو ایران

شور و نور

شور و نور

شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن کریم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: هر روز

ساعت پخش برنامه: 20:55

مدت برنامه:5

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
شور و نور