سفرها و نظرها جمعه از ساعت 22:05 به مدت 30

رادیو ایران

سفرها و نظرها

سفرها و نظرها

تاریخ از نگاه سفرنویسان

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه

ساعت پخش برنامه: 22:05

مدت برنامه:30

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
سفرها و نظرها