صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 19:05 تا 20:00 به مدت 50 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 19:05 تا 20:00

مدت برنامه: 50 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

آگاهی مخاطبان نسبت به حواشی و اتفاقات حوزه ی ورزش

همکاران ما