وقت اضافه جمعه ها از ساعت 19:05 به مدت 55

رادیو ایران

وقت اضافه

وقت اضافه

آگاهی مخاطبان نسبت به حواشی و اتفاقات حوزه ی ورزش

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 19:05

مدت برنامه:55

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
وقت اضافه