کافه هنر شنبه تا چهارشنبه از ساعت 16 به مدت 40

کافه هنر

افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب،وآشنایی باتازه ترین رویدادهای فرهنگی - هنری کشور در زمینه های مختلف .

افزایش آگاهی جامعه در حوزه های فرهنگی ،هنری ،تاریخی ایران،:
تقویت روحیه شادابی ،امید ونشاط افزایش سواد رسانه ای مردم،

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 16

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

عوامل برنامه

دسترسی سریع
کافه هنر