صدا کن مرا شنبه تا چهارشنبه از ساعت اذانگاهی در برنامه ایرانشهر به مدت

رادیو ایران

صدا كن مرا

صدا کن مرا

برنامه اذانگاهی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: اذانگاهی در برنامه ایرانشهر

مدت برنامه:

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

شماره تماس : 22040086 و 22050009

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
صدا کن مرا