صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 17

مدت برنامه: 60

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب،وآشنایی باتازه ترین رویدادهای فرهنگی - هنری کشور در زمینه های مختلف .

افزایش آگاهی جامعه در حوزه های فرهنگی ،هنری ،تاریخی ایران:<br> تقویت روحیه شادابی ،امید ونشاط<br> افزایش سواد رسانه ای مردم<br>

همکاران ما