حوض نقره جمعه ها از ساعت 17 به مدت 60

رادیو ایران

حوض نقره

حوض نقره

افزایش آگاهی فرهنگی مخاطب،وآشنایی باتازه ترین رویدادهای فرهنگی - هنری کشور در زمینه های مختلف .

افزایش آگاهی جامعه در حوزه های فرهنگی ،هنری ،تاریخی ایران:
تقویت روحیه شادابی ،امید ونشاط
افزایش سواد رسانه ای مردم

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 17

مدت برنامه:60

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
حوض نقره