جهان سیاست شنبه تا چهارشنبه از ساعت 15:30 به مدت 25

رادیو ایران

جهان سياست

جهان سیاست

مروری سریع و دقیق بر اخبار ایران و جهان

دریچه/ میکرفون خبرساز

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه تا چهارشنبه

ساعت پخش برنامه: 15:30

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
جهان سیاست