بحث روز دوشنبه از ساعت 12:40 به مدت 40

رادیو ایران

بحث روز

بحث روز

چالشی ترین و بحث برانگیزترین موضوع های روز ایران در این برنامه نقد و واكاوی می شود.

بحث روز تلاش می كند با مطرح كردن نظرهای مختلف، مخاطب را در مقام تصمیم گیری قرار دهد و این مهم با حضور مسئولان، كارشناسان و صاحبنظران حوزه های گوناگون صورت می گیرد.
•زمان پخش : دوشنبه ها ساعت 12:40 به مدت 40 دقیقه/ تهیه كننده فاطمه ربانی/ كارشناس مجری : محمدرضا قربانی

اطلاعات برنامه

روز های پخش: دوشنبه

ساعت پخش برنامه: 12:40

مدت برنامه:40

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

کانال سروش : radioiran@

دسترسی سریع
بحث روز