صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

زمان پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 15:30 تا 16:10

مدت برنامه: 40 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

پاسخ به سوالات مردم در زمینه مسایل و مشکلات جامعه طرح درد ودل های مردم و شنیدن اقدامات مسئولان برای حل چالشهای مختلف اجتماعی –ایجاد فضای رسانه ای برای اقناع حس پرسشگری مخاطبان در حوزه نقد اجتماعی

گسترش فرهنگ نقد صحیح و نقد پذیری

همکاران ما