شناسا شنبه ها از ساعت 15:30 تا 16:10 به مدت 40 دقیقه

رادیو ایران

شناسا

شناسا

پاسخ به سوالات مردم در زمینه مسایل و مشکلات جامعه طرح درد ودل های مردم و شنیدن اقدامات مسئولان برای حل چالشهای مختلف اجتماعی –ایجاد فضای رسانه ای برای اقناع حس پرسشگری مخاطبان در حوزه نقد اجتماعی

گسترش فرهنگ نقد صحیح و نقد پذیری

اطلاعات برنامه

روز های پخش: شنبه ها

ساعت پخش برنامه: 15:30 تا 16:10

مدت برنامه:40 دقیقه

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

سامانه پیامک : 30000900

دسترسی سریع
شناسا