صدای جمهوری اسلامی ایران
display result search

جمعه ها از ساعت 14:30 به مدت 25 دقیقه

زمان پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 14:30

مدت برنامه: 25 دقیقه

تکرار برنامه: --

سامانه پیامک: 30000900

شاخص/ انعکاس/گزارش هفته/ ایران در رسانه ها

همکاران ما