قصه ظهر جمعه جمعه ها از ساعت 13:30 به مدت 25

رادیو ایران

قصه ظهر جمعه

قصه ظهر جمعه

برنامه ای پیرامون داستان و قصه ها و افسانه های ایران

اطلاعات برنامه

روز های پخش: جمعه ها

ساعت پخش برنامه: 13:30

مدت برنامه:25

تکرار برنامه:--

راه های ارتباط با برنامه

دسترسی سریع
قصه ظهر جمعه